K012 Nytt teater- og konserthus for Kristiansand
Konkurranseforsslag - nytt teater- og konserthus for Kristiansand.

Samarbeid med Bernd Lederle / Archimedialab