K011 Nytt kulturhus for Hammerfest
Hedrende omtale / honorable mention
Konkurranseforsslag - nytt kulturhus for Hammerfest.

Samarbeid med Tarjei Torgersen