K006 Gang- og sykkelbro
Innkjøp / purchase
Konkurranseforsslag for ny gang- og sykkelbro over otra i Kristiansand.

Samarbeid med: Erik Asbjørnsen, Tonje, Thomas og Jan Egil Løvdal
og Ole Dolva