K005 Bjerkebekk besøkssenter
Konkurranseforsslag for nytt besøkssenter for Sigrid Undsetts hjem på Bjerkebekk Lillehammer.

Samarbeid med / layout: Erik Asbjørnsen