K003 Veksthus for Universitet i Oslo
Konkurranseforsslag for nytt veksthus på Tøyen i Oslo.