K002 Kulturhus for Jÿväskele, Finland
med til finalerunden
Konkurranseforsslag for nytt kulturhus, Jÿväskele, Finnland.