K001 Europan 96
Konkurranseforsslag for nytt boligfelt, Nederland.

Samarbeid med Paolo Berca