084 Hytte Hvaler
Utvidelse av eksisterende hytte Hvaler, byggemeldt 2008.