080 Erika Nissens gate
Ombygning av eksisterende leilighet, Torshov, Oslo, 2008.