073 Eilert Sundts gate
Ombygning av leilighet. To nye barneom og bibliotek. Ferdigstilt høsten 2007.