068 Stamhusveien
Totalrenovering av eksisterende enebolig og utvidelse / tilbygg
Igangsettingstillatelse gitt sommeren 2008.