057 Bergheimveien
Totalombygning av eksisterende bolighus med ny takterrasse og bibliotek på taket.
Ferdiggstilt høsten 2008.