055 B Kongsvinger 2
Parallelloppdrag / skisseprosjekt for seniorreiligheter for KOBL.