055 A Kongsvinger 1
Parallelloppdrag / skisseprosjekt for etablererleiligheter for KOBL.