054 Blindern
Utomhusplan og terrasse.
Ferdigstillt høsten 2006.