052 Nordstrand
Ombygning av eksisterende to-mannsbolig med utvidelse ned i kjeller.
Ferdigstillt 2006.