051 Kjøiaveien
Tilbygg / studio til eksisterende enebolig.
Skisseprosjekt