050 Midtre Jahren
Totalombygning av eksisterende enebolig.
Ferdigstilt 2007.