047 Jessenløkken 2
Totalombygning av leilighet.
Ferdigstillt 2005.