029 Idunsgate
3 2 etasjers leiligheter i eksisterende bygg.
Ferdigstillt 2004..