027 Norefjellkapellet
Kapell og galleri på toppe av Norefjell
Forprosjekt 2006..