026 Ole Jacob Brochs gate
Totalombygning av leilighet med utvidelse ned i tidligere kjeller.
Ferdigstillt 2003.