025 Hegermannsgate
Totalombygning av leilighet med utvidelse over loft - 3 etasjer.
Ferdigstillt 2003.