020 Kloster
Plan for trinnvis utbygging av området rundt åsjordet stasjon.
Skisseprosjekt 2002.