017 Sørsletta
Totalombygning av eksisterende to-mannsbolig, tilbygg og garasje.
Ferdigstillt 2003.