014 Sjøhuset
Ombygning av tidligere sjøhus til kontorer.
Skisseprosjekt 2001..