012 Niels Juels gate - takleilighet
Takleilighet.
Skisseprosjekt 2001.