002 Nobelsgate
Ombygning av leilighet.
Ferdigstillt 2000.